Preberry - Rady a tipy

Rady a tipy


Uchovnění CHP/WCP

Uchovnění slouží k tomu, aby náš pejsek mohl mít potomky s průkazem původu. Každé plemeno má své specifické podmínky uchovnění a teprve po jejich splnění je pejsek či fenka uchovněn.

Podmínky pro uchovnění chodského psa:

Svod dorostu
(ve věku 7 - 15 měsíců)
Svod dorostu je setkání mladých zvířat, u kterých se kontroluje jejich vzhled, který se porovnává se standardem plemene. Je to chovatelská akce, jejímž hlavním účelem je posoudit vhodnost spojení rodičovského páru. Svodů je klubem přátel chodského psa pořádáno dostatečné množství (čtyři až pět ročně) na různých místech republiky. Pro majitele budoucího chovného jedince by tedy neměl být problém si vybrat. Pes po posouzení dostane tzv. svodový kód, který má již na celý život. Tento kód obsahuje písmenka značící odchylky od standardu a zároveň i některé klady. Ideální je, pokud má pejsek co nejkratší svodový kód.

Výstava pořádaná klubem přátel chodského psa – tedy buď klubová, nebo speciální min. ve třídě mladých s výsledkem V, VD pro psy i feny.

Rentgen kyčelních kloubů
(po 1. roku života)
Rentgen se provádí až po 1. roce věku pejska. Do chovu jsou vpuštěni psi, kteří mají stupeň dysplazie nejvýše 2/2, někdy značeno také jako C/C. Ideální stupeň je 0/0 (A/A) tzn. – zdravé klouby bez dysplazie. Rentgen můžete nechat pejskovi udělat na kterékoliv veterinární klinice, která je k tomu vybavena. Snímky ovšem vždy posuzuje jediný doktor, kterým je MVDr. Ekr z veterinární kliniky v Hradci Králové. Pokud máte tu možnost, nejideálnější je jet na rentgeny přímo k tomuto doktorovi. Jednak vám přesně vysvětlí, proč zadal konkrétní stupeň a také si pejska zrentgenuje přesně tak, aby byl snímek ideální k jeho posouzení. Rovněž přispání pejska, které se při tomto zákroku provádí, umí na této veterinární klinice velmi šikovně. Zkrátka a dobře – posouzený snímek vám bude platit jednou provždy a tak se cesta do Hradce jednou za život psa opravdu vyplatí.

Bonitace
(po 18 měsíci věku)
Bonitace je velmi podobná svodu dorostu, jen s tím rozdílem, že se zde posuzuje i povaha pejska. Pejsek je zkoumán, jak se chová ve skupině jiných psů, jak se chová, když musí projít vedle jiného pejska, zda je kontaktní s lidmi, jak snáší nárazový zvuk (například zachrastění kamínky v plechovce či v pet lahvi) a zda umí svému páníčkovi přinést odhozený předmět (aport ). Po posouzení získá pejsek tzv. bonitační kód, který je rovněž neměnný po celý život pejska. Opět je ideální co nejkratší kód a pokud možno žádné písmenko značící odchylku od povahového ideálu dle standardu plemene.

Na každou z těchto akcí je třeba se dostatečně včas přihlásit. Seznam klubových akcí (výstav, svodů a bonitací) najdete na stránkách Klubu přátel chodského psa www.kpchp.org v rubrice Akce.

Podmínky pro uchovnění welsh corgi:
Welsh corgíci to mají o poznání jednodušší, co se uchovnění týče, než chodští psi.
Stačí jim k tomu pouze 2 úspěšně absolvované akce.

Výstava
Absolvování výstavy se zadáváním titulu CAC (klubová, speciální, národní, mezinárodní) ve třídě mladých, mezitřídě nebo otevřené, s hodnocením minimálně „velmi dobrý".

Bonitace
(po 15. měsíci věku)
Po splnění alespoň 1 povinné výstavy absolvujeme s pejskem/fenkou bonitaci, kde se posoudí její vhled a rozhodne se o jeho/jejím zařazení či nezařazení pro chov. Jedinec dostane bonitační kód, který mu platí na celý život.